A
A
A
 
Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
І настане час 
коли один скаже
СЛАВА УКРАЇНІ!
І міліони відповідатимуть
ГЕРОЯМ СЛАВА!
 Степан Бандера 

План роботи вченої ради інституту на 2017-2018 н.р.

ПРОЕКТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут»
___________ проф. Жибак М.М.
________________2017 р.

План роботи Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут»
на 2017 - 2018 н.р.

Засідання Вченої ради № 1 (31.08.2017 р.)
1.1. Аналіз вступної кампанії та перспективи розвитку інституту.
Доповідач: в.о директора інституту, к.т.н., д.пед.н., проф. Горбатюк Р.М.
1.2 Про основні результати освітнього процесу за 2016-2017 н.р., проблеми та перспективи його організації у 2017-2018 н.р.
Доповідачі: перший заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н. Русиняк М.О.; декани факультетів, к.т.н., доц. Клендій М.Б., к.т.н., доц. Клендій П.Б., к.е.н., доц. Ярема Л.В.
1.3 Затвердження плану роботи Вченої ради інституту на 2017-2018 н.р.
Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.
1.4 Різне

Засідання Вченої ради № 2 (13.09. 2017 р.)
2.1 Щодо підготовки загальних зборів трудового колективу інституту по рекомендації Вченій раді НУБіП України кандидатур для обрання на посаду директора ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”.
Доповідач: голова профспілкової організації, ст. викл. Зайчук В.М.

Засідання Вченої ради № 3 (18.10.2017 р.)
3.1 Про зміни до складу Вченої ради.
Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.
3.2 Вибори Голови Вченої ради.
Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.
3.3 Про зміни до організації навчального процесу.
Доповідач: в.о. зав. навчальним відділом, к.е.н., доц. Христенко Г.М.
3.4 Про підсумки роботи комісії відповідно до довідки «Про результати вивчення стану справ з окремих питань діяльності ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» та окремі зміни в структурі інституту.
Доповідач: перший заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.
3.5 Різне.

Засідання Вченої ради № 4 (28.11.2017 р.)
4.1 Про підсумки діяльності та поточні завдання інституту.
Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.
4.2 Наукова доповідь кафедри «Лісового і садово-паркового господарства» за ініціативною науковою тематикою.
Доповідач від кафедри.
4.3 Про план заходів щодо реалізації програми «Голосіївська ініціатива – 2020» на 2018 рік.
Доповідач: перший заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.
4.4 Стан культурно-виховної роботи в інституті.
Доповідач: завідувач відділу гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст. викл. Зайчук В.М.
4.5 Про організацію самостійної роботи студентів.
Доповідач: в.о. зав. навчальним відділом, к.е.н., доц. Христенко Г.М.
4.6 Різне.

Засідання Вченої ради № 5 (26.12.2017 р.)
5.1 Наукові доповіді кафедр «Електротехнологій та експлуатації енергообладнання» й «Енергетики і автоматики» за ініціативною науковою тематикою.
Доповідачі від кафедр.
5.2 Про підсумки навчально-виховної роботи за І-й семестр 2017-2018 н.р.

Доповідачі: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.; перший заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.

5.3 Про стан практичної та курсової підготовки.
Доповідачі: зав. підрозділу навчально-виробничої діяльність та професійно-технічної освіти, к.т.н., доц. Логуш І.В.; методисти з практичного навчання та профтехосвіти.
5.4 Різне.

Засідання Вченої ради № 6 (30.01.2018 р.)
6.1 Наукова доповідь кафедри «Гуманітарних дисциплін» за ініціативною науковою тематикою.
Доповідач від кафедри.
6.2 Про навчально-науково-інноваційну роботу в інституті за 2017 р.
Доповідач: зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., доц. Судомир С.М.
6.3 Про фінансовий стан інституту.
Доповідач: головний бухгалтер інституту, Мигдаль Д.М.
6.4 Різне.

Засідання Вченої ради № 7 (27.02.2018 р.)
7.1 Про підсумки діяльності та поточні завдання інституту.
Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.
7.2 Наукова доповідь кафедри «Екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування» за ініціативною науковою тематикою.
Доповідач від кафедри.
7.3 Про міжнародну діяльність інституту: сьогодення, перспективи розвитку.
Доповідач: координатор міжнародних програм, к.т.н., доц. Фльонц О.В.
7.4 Про організацію та перспективи освітнього процесу на факультеті економіки і природокористування.
Доповідач: декан факультету, к.е.н., доц.Ярема Л.В.
7.5 Різне.

Засідання Вченої ради № 8 (27.03.2018 р.)
8.1 Наукова доповідь кафедри «Енергетичних машин та технічного сервісу в АПК» за ініціативною науковою тематикою.
Доповідач від кафедри.
8.2 Про організацію та перспективи освітнього процесу на факультеті агроінженерії та енергетики.
Доповідач: декан факультету, к.т.н., доц. Чвартацький І.О.
8.3 Про стан та завдання подальшого підвищення публікаційної активності співробітників ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» у виданнях міжнародних наукометричних баз.
Доповідач: зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., доц. Судомир С.М.
8.4 Про студентську наукову роботу.
Доповідач: зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., доц. Судомир С.М.
8.5 Різне.

Засідання Вченої ради № 9 (24.04.2017 р.)
9.1 Наукова доповідь кафедри «Інформаційних технологій та вищої математики» за ініціативною науковою тематикою.
Доповідач від кафедри.
9.2 Про сьогодення і перспективи поліпшення роботи наукової бібліотеки інституту.
Доповідач: зав. бібліотекою, Трач Н.М.
9.3 Про організацію роботи студентського самоврядування інституту.
Доповідачі: завідувач відділу гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст. викл. Зайчук В.М.; голова студентської ради Полякова О.О.
9.4 Різне.

Засідання Вченої ради № 10 (29.05.2018 р.)
10.1 Про підсумки діяльності та поточні завдання інституту.
Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.
10.2 Наукові доповіді кафедр «Економіки підприємства» та «Обліку і аудиту» за ініціативною науковою тематикою.
Доповідачі від кафедр.
10.3 Про навчально-виробничу діяльність.
Доповідач: зав. підрозділу навчально-виробничої діяльність та професійно-технічної освіти, к.т.н., доц. Логуш І.В.
10.4 Про стан матеріально-технічної бази інституту.
Доповідач: заступник директора з навчально-науково-виробничих питань розвитку та адміністративно-господарської діяльності, к.т.н., доц. Матвіїшин П.В.
10.5 Різне.

Засідання Вченої ради № 11 (26.06.2018 р.)
11.1 Наукові доповіді кафедр «Загальноінженерної підготовки» і «Машиновикористання та технологій в с.г.» за ініціативною науковою тематикою.
Доповідачі від кафедр.
11.2 Підсумки навчально-виховної роботи за ІІ-й семестр 2017-2018 н.р.
Доповідачі: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.; перший заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.
11.3 Про результати профорієнтаційної роботи.
Доповідачі: декани факультетів, к.е.н., доц. Ярема Л.В., к.т.н., доц. Чвартацький І.О.; зав. відділу довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи.
11.4 Про виконання плану роботи та рішень Вченої ради за 2017-2018 н.р.
Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.
11.5 Різне.

НА ЗАСІДАННЯХ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ТАКОЖ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:

Атестаційні справи викладачів інституту щодо рекомендацій з присвоєння вчених звань;
Обрання за конкурсом НПП відповідно до Закону України "Про вищу освіту";
Рекомендації до друку видань;
Рекомендації щодо затвердження наукових тем та призначення керівників і консультантів кандидатських і докторських робіт;
Акредитаційні та ліцензійні справи;
Затвердження навчальних планів та положень;
Зміни у навчальних планах;
Інші питання щодо діяльності інституту.

Примітка: дати та план роботи можуть уточнюватися!

Учений секретар доц. І.О. Федуняк

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


Державні інституції


Urad

Швидкі посилання

kursz1
Кафедра педагогіки НУБіП запрошує на навчання

БАТІ