GERB BATI 12 small

ВП НУБіП України "БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Факультет Економіки і природокористування

 

Факультет економіки і природокористування 

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями "МАГІСТР" та "БАКАЛАВР" на денній та заочній формах навчання

зі спецальностей:


051 - ЕКОНОМІКА
071 - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
101 - ЕКОЛОГІЯ

Детальніше про вступ

Відкрите лекційне заняття з дисципліни «Стратегічний аналіз в управлінні підприємством»

11жовтня 2017року доцентом кафедри обліку і аудиту Герчанівською С.В. було проведене відкрите лекційне заняття з дисципліни «Стратегічний аналіз в управлінні підприємством»на тему «Портфельний аналіз в стратегічному управлінні».

Дисципліна «Стратегічний аналіз в управлінні підприємством» є частиною циклу нормативних дисциплін професійної підготовки студентів спеціальності «Облік і оподаткування», що навчаються за освітнім ступенем «магістр».

На лекції використовувався презентаційний матеріал, що дозволило застосовувати прийоми розповіді, пояснення, коментування і забезпечило високий ступінь активності та рівень уваги студентів.

На занятті були присутні науково-педагогічні працівники кафедри обліку і аудиту. Заняття було проведене на високому науковому рівні й одержало схвальні відгуки.

Заступник декана факультету економіки і
природокористування, доцент Христенко Г.М.

Ми в Facebook

Перейти на офіційну сторінку


Інформер погоди

Державні інституції


Urad

БАТІ