GERB BATI 12 small

ВП НУБіП України "БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Факультет Економіки і природокористування

 

Факультет економіки і природокористування 

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями "МАГІСТР" та "БАКАЛАВР" на денній та заочній формах навчання

зі спецальностей:


051 - ЕКОНОМІКА
071 - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
101 - ЕКОЛОГІЯ

Детальніше про вступ

Відповідно до плану роботи наукового гуртка «Сучасний економіст» 18 жовтня 2017 р. відбулося засідання круглого столу «Розвиток соціально-трудових відносин в умовах євроінтеграційних процесів», присвячений обговоренню питань проблем розвитку соціально-трудових відносин та ринку праці, якості трудового життя.

У роботі круглого столу взяли участь представники професорсько-викладацького складу кафедри економіки підприємства та студенти напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит».

11жовтня 2017року доцентом кафедри обліку і аудиту Герчанівською С.В. було проведене відкрите лекційне заняття з дисципліни «Стратегічний аналіз в управлінні підприємством»на тему «Портфельний аналіз в стратегічному управлінні».

Дисципліна «Стратегічний аналіз в управлінні підприємством» є частиною циклу нормативних дисциплін професійної підготовки студентів спеціальності «Облік і оподаткування», що навчаються за освітнім ступенем «магістр».

5 жовтня 2017 року на кафедрі обліку і аудиту відбулося організаційне засідання студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми методики обліку і оподаткування». Тема засідання: «Основи бухгалтерського обліку в управлінні підприємством».

Перед студентською аудиторією виступила керівник гуртка к.е.н., доцент Качмар О.В. про студентську наукову роботу та про основні завдання і функції студентських наукових гуртків, ознайомила студентів із планом роботи на 2017-2018 н.р. та довела до відома основні організаційні питання. На засіданні обрали старосту гуртка Богданову Ірину (О- 41Б) та секретаря гуртка Садівник Ірину (О-31Б).

Сторінка 1 із 13

Ми в Facebook

Перейти на офіційну сторінку


Інформер погоди

Державні інституції


Urad

БАТІ