Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  

Кафедра електротехнологій та експлуатації енергообладнання

 

 

Завідувач кафедри

Колодійчук Любомир Семенович

кандидат педагогічних наук, доцент

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


Кафедра створена в вересні 2014 році на базі кафедри «Енергетики і автоматики». Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Никифорова Лариса Євгенівна. Напрямок діяльності кафедри – розробка електротехнологічних систем з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Науково-педагогічний колектив кафедри

Штатні працівники: д.т.н., професор Никифорова Лариса Євгенівна, к.т.н., доцент Подобайло Віталій Гнатович,  к.т.н., доцент Соловей Іван Михайлович, к.пед.н., доцент Колодійчук Любомир Семенович, старший викладач Гайдукевич Світлана Василівна, старший викладач Семенова Надія Павлівна, старший викладач Нестеренко Олексій Вікторович.

 

 

Навчальна діяльність кафедри

Кафедра «Електротехнологій та експлуатації енергообладнання» – здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в АПК», зі спеціальностей 7.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва», 8.10010103 «Електрифікація та автоматизація сільського господарства» здатних вирішувати теоретичні та практичні задачі забезпечення і використання електричної енергії на  підприємствах по виробництву та переробці с.г. продукції, і безпосередньо в організаціях науково-дослідного та проектно-конструкторського призначення АПК України. Працівниками кафедри докладено багато зусиль і організаторських здібностей для створення матеріально-технічної бази й науково-методичного забезпечення.

Освітній ступінь – Бакалавр

 1. Технічні засоби обліку та регулювання витрат енергоносіїв.
 2. Електротехнології та електроосвітлення.
 3. Основи енергетичного менеджменту.
 4. Основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування.
 5. Апарати керування та захисту.
 6. Основи проектування енергетичних об’єктів АПК.
 7. Відновлювальні джерела енергії.
 8. Виробнича експлуатаційна практика.

 Освітній ступінь – Магістр

 1. Проектування систем електрифікації, автоматизації і енергопостачання АПК
 2. Електротехнологія АПК.
 3. Приладове забезпечення наукових досліджень.
 4. Альтернативні джерела енергії.
 5. Технології обслуговування і ремонту електрообладнання і засобів автоматизації.
 6. Технології наукових досліджень.
 7. Електронно-іонні технології в АПК.
 8. Оптичні електротехнології.
 9. Інженерна діяльність при обслуговуванні електроенергетичних систем.
 10. Електротехнології обробки с.г. продукції.
 11. Виробництво та використання біогазу.

Наукова робота

Наукова робота кафедри пов’язана з проблемами розробки нових та удосконалення існуючих електротехнологій підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на базі електромагнітних полів різного частотного діапазону,впливом мікрохвильового опромінення посівного матеріалу на урожайність с.г. культур, способами та пристроями лазерної активації насіння томатів в умовах захищеного ґрунту, підвищенням ефективності роботи енергетичних систем, оптимізацією енергетичних режимів роботи біогазових установок, розробкою оптимальної підготовки рослинної маси для зброджування в біореакторі, теоретико-методичними основи проектування навчального процесу майбутніх фахівців технічних спеціальностей у вищих аграрних закладах.

 Кафедра проводить наукові дослідження згідно затверджених тем:

 1. Розробка нових та удосконалення існуючих електротехнологій підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на базі електромагнітних полів різного частотного діапазону.
 2. Спосіб та пристрій лазерної активації насіння томатів в умовах захищеного ґрунту.

Матеріально технічна база

Лабораторії кафедри обладнано сучасним електрообладнанням та засобами автоматизації. Лабораторні роботи з дисциплін енергетичного напряму виконуються на стендах, які дають можливість наблизити умови виконання робіт до реальних, віртуальні лабораторні роботи виконуються на ПЕОМ з використанням спеціалізованих пакетів прикладних програм. Студенти мають можливість розробляти програмні модулі автоматизованих систем управління, користуватися ресурсами глобальної інформаційної мережі INTERNET.

Матеріально-технічна база кафедри складається з таких лабораторій:

 1. Електроосвітлення.
 2. Технічних засобів обліку енергетичних ресурсів.
 3. Відновлюваних джерел енергії.
 4. Електротехнології.
 5. Основ технічної експлуатації.
 6. Теплотехніки та використання тепла.

При підготовці фахівців значна увага приділяється проведенню науково-дослідної роботи, активізації проведення фундаментальних та пошукових досліджень з пріоритетних напрямів. Для проведення науково-дослідної роботи на кафедрі створена потужна інформаційна база, яка дозволяє виконувати дослідження та здійснювати обробку даних на високому науково-методичному та статистичному рівнях Щорічно науково-педагогічні працівники кафедри публікуються у різних наукових виданнях, беруть участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, виступаючи з доповідями та повідомленнями з проблем енергетики аграрного виробництва. Загальний напрям навчально-методичної роботи кафедри – підвищення теоретичного і практичного рівня набутих студентами знань, розробка та удосконалення кредитно-модульної системи навчання, комп´ютеризація навчального процесу.

 

 
ДЛЯ  УКРАЇНИ ТРЕБА
НЕ ТІЛЬКИ ВМИРАТИ,
АЛЕ Й ЖИТИ"
 Богдан Лепкий 

Студентська наукова конференція

GERB BATI 2

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ студенської науково-практичної конференціїАктуальні питання розвитку агропромислового комплексу”, яка проводитиметься  21 - 22 листопада 2017 року у Бережанському агротехнічному інституті.

Ми в Facebook

Перейти на офіційну сторінку


Інформер погоди

Державні інституції


Urad

БАТІ