GERB BATI 12 small
Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  

І настане час, коли один скаже:
Слава Україні !
І мільйони відповідатимуть:
Героям слава !
Степан Бандера 

Кафедра екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування

   Завідувач кафедри

Павлів Олег Володимирович

кандидат ветеринарних наук, доцент


E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Станом на 1 вересня 2016 року на кафедрі під його керівництвом працює 8 осіб науково-педагогічного персоналу, з яких 7 на постійній основі і 1 по сумісництву, з яких 1 професор,  доктор с.-г. н., 4 кандидати наук 4 доценти, 3 старших викладачі. 

Усі викладачі мають базову вищу освіту, що відповідає дисциплінам, які вони викладають, пройшли планову перепідготовку у встановленому порядку. Це повністю забезпечує викладання фахових дисциплін.

Колектив кафедри докладає основні зусилля до подальшого вдосконалення навчального процесу, написання монографій, підручників, навчальних посібників, довідкових видань, програм з дисциплін кафедри та методичних розробок. Належна увага приділяється підвищенню рівня кадрового потенціалу викладацького складу.

Історія кафедри

  У вересні 2003 року було створено кафедру «Екологія», завідувачем кафедри призначено к.б.н. Яковенка М.Я. У січні 2006 року створено кафедру «Екологія і садово-паркове господарство», яка складалась із 3-х секцій: БЖД, Екологія і Садово-паркове господарство. 1.01.2007 р. кафедра реорганізувалась у три окремі кафедри, одною з них стала кафедра «Екологія і охорона навколишнього середовища». У квітні 2008 року завідувачем кафедри призначено к.вет.н. Павліва О.В. У червні 2012 року перезатвердили утворення кафедри «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Навчальна діяльність

На кафедрі реалізується новий комплексний навчальний план, спрямований на  посилення класичної екологічної складової змісту освіти, надання випускникам знань про особливості впливу факторів довкілля як на людину, так і інші живі організми та їх угруповання, на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища.

Навчальні дисципліни мають відповідне методичне забезпечення: навчальні та робочі програми, плани практичних занять, тексти лекцій, питання для підсумкового контролю знань, методичні розробки для проведення лабораторних, семінарських та практичних занять, підручники, сучасні комп’ютерні програми, рейтингові системи контролю знань студентів.

Основним та найважливішим пріоритетом роботи кафедри є співпраця в навчальній, науковій і методичній роботах із кафедрами екологічного напрямку НУБіПУ , Камянець-Подільського Національного Університету  та інших вищих навчальних закладів України та університету м. Жешов, м. Слупськ у Польщі.

Кафедра сприяє працевлаштуванню випускників та їх подальшому професійному зростанню. Випускники кафедри навчаються в магістратурі та аспірантурі ВП НУБіП України та провідних вузах та наукових установах України.

У регіоні, де розташований інститут, підготовка фахівців з екології та охорони навколишнього середовища є актуальною, оскільки потреба у кадрах, які поєднують знання екології, біології, хімії з навичками експлуатації хімічних виробництв, існує і сьогодні. Саме тому при формуванні контингенту студентів-екологів велика увага приділяється якісному відбору учнівської молоді, схильної до вивчення екології, біології та хімії, бажаючих самостійно удосконалювати свої знання в цих напрямах.

ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ

Геологія з основ. геоморфології, гідрологія, метеорологія і кліматологія, грунтознавство, хімія з основами біогеохімії, вступ до фаху, біологія, загальна екологія (та неоекологія), ландшафтна екологія, екологія людини, моніторинг навколишнього середовища, техноекологія, охорона праці, нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовища, екологічна безпека, екологічна експертиза, заповідна справа, екологія міських систем,сСоціальна екологія, основи наукової діяльності, збалансоване природокористування,радіобіологія та радіоекологія, агроекологія, охорона навколишнього середовища, топографія з основами картографії, екологічна токсикологія, екологія біологічних систем, управління якістю с/г продукції, безпека праці і життєдіяльності, екологічний захист агроекосистем, екологічні біотехнології, екологія мікроорганізмів, агрохімія, хімія (неорганічна, біонеорганічна, органічна і біоорганічна, аналітична, фізична і колоїдна), біотехнології в агросфері, екологічне землеробство.

Тематикою наукового дослідження кафедри є «Агроекологічний моніторинг та моделювання стану агроекосистем, що підлягають біоорганічному та традиційному способу ведення господарства». Номер державної реєстрації 0115U003388. Мета дослідження: визначення агроекологічного стану агроландшафтів, що знаходяться у межах зон впливу техногенних об’єктів, а також проведення аналізу стану територій, що підлягають методам органічного землеробства   за комплексом показників, що характеризують територіальне поширення та інтенсивність прояву ґрунтових деградаційних процесів, ступінь порушення екологічної рівноваги в балансі гумусу й основних поживних елементів та еколого–агрохімічного стану земель інтенсивного сільськогосподарського використання

Тематика ініціативної науково-дослідної роботи НПП кафедри

     

Прізвище, імя,
по-батькові  НПП
Тема ініціативної науково-дослідної роботи
Павлів О.В.
Агроекологічний моніторинг та моделювання стану агроекосистем, що підлягають біоорганічному та традиційному способу ведення господарства.
Гловин Н.М. Агроекологічний моніторинг та агрохімічна оцінка стану територій що підлягають біоорганічному та традиційному способуведення господарства.
Захарів О.Я. Агроекологічний моніторинг агроекосистем
Колодницька Р.В.
Оптимізаційний еколого-агроландшафтний аналіз природоохоронних територій

Мартиненко Ж.О.

Наукове   дослідження сільськогосподарських угідь агропідприємств різної форми власності в Тернопільській області та ґрунти території Галицького ботаніко-ентомологічного заказника
Голод В.П., Адамів С.С.
Професійний ризик та технічні засоби захисту працівників АПК

           

   Колектив кафедри докладає основні зусилля до подальшого вдосконалення навчального процесу, написання монографій, підручників, навчальних посібників, довідкових видань, програм з дисциплін кафедри та методичних публікацій. Також розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання , вивчення і впровадження інформаційних технологій організацій навчального процесу. Належна увага приділяється підвищенню рівня кадрового потенціалу викладацького складу.

 

 

Інформер погоди

Ми в Facebook

Перейти на офіційну сторінку


Державні інституції


Urad

БАТІ