Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

       
A
A
A

Перелік документів навчально-методичного комплексу дисципліни

з оригіналом вірно

 "ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заступник директора з навчальної
та навчально-методичної робити
____________________ Білик С.Г.
6 листопада 2017р.

 

Навчально – методичний комплекс дисципліни

1. Типова програма навчальної дисципліни.

2. Робоча програма навчальної дисципліни.

3. Конспекти лекцій НПП, який відповідає за викладання дисципліни.

4. Підручники, навчальні посібники, методичні матеріали щодо вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання.

5. Завдання для проведення поточного та підсумкового контролю знань.

6. Методичне забезпечення курсового проектування (курсових робіт) (якщо передбачено навчальним планом):

- тематика курсових проектів (робіт);

- методичні рекомендації щодо написання КР (КП).

7. Програма навчальної практики дисципліни (якщо вона передбачена навчальним планом).

Підготовка офіцерів

vkaf

Бажаючим проходити навчання у 2019-2020 н.р. на кафедрі військової підготовки НУБіП України при Бережанському агротехнічному інституті звертатися за телефоном 067 422 1279 або в кабінет 2 корпусу №5 інституту. 

Корисні посилання

Script_fotoAlbum

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ