GERB BATI 12 small
Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  

У відповідності до ст. ст. 36, 55 Закону України “Про вищу освіту”,   Порядку проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» та Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05 жовтня 2015 р. № 1005, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОГОЛОШУЄ

конкурс на заміщення посади завідувача кафедри  екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування – 1ставка.

У відповідності до ст. ст. 36, 55 Закону України “Про вищу освіту”,   Порядку проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» та Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05 жовтня 2015 р. № 1005, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОГОЛОШУЄ

конкурс на заміщення посад НПП: завідувачів кафедр, доцентів, старших викладачів згідно з термінами та умовами, визначеними законодавством:

Кафедра економіки підприємства: зав. кафедри – 1 ставка.

Кафедра обліку та аудиту: доцент (викладання дисциплін: облік в банках, контролінг, судово-бухгалтерська експертиза, статистика, облік і звітність суб’єктів малого бізнесу) - 1 ставка.

Кафедра екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування: зав. кафедри – 1 ставка.

Кафедра гуманітарних дисциплін: доцент (викладання дисципліни: соціологія, історія держави, етнокультурологія) – 0,5 ставки; доцент (викладання дисципліни: іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням) – 0,5 ставки; старший викладач (викладання дисципліни: іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням) – 0,5 ставки, старший викладач (викладання дисципліни: іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням) – 0,5 ставки.

Кафедра машиновикористання та технологій в с.г.доцент (викладання дисциплін: рослинництво і кормовиробництво, технологія виробництва продукції рослинництва, технологія виробництва, переробки і зберігання с.г. продукції) – 1 ставка.

Кафедра енергетики і автоматики: зав. кафедри – 1ставка; професор (викладання дисциплін: методи синтезу та аналізу САК, цифрові системи керування, електропостачання АПК) – 1 ставка; доцент (викладання дисциплін: основи електропостачання, теплоенергетичні установки і системи, електричні мережі) – 1 ставка.

З Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» та Рекомендаціями щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) можна ознайомитися за електронними адресами:

http://www.bati.ber.te.ua/Doc/Regulations/Position_CONCURC_NPP_2016.pdf,

http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2015/10/07/do-uvagi-kerivnikiv-vishhij-navchalnix-zakladiv!/

Термін подачі конкурсних справ: до  24  жовтня 2016 р.

Документи: заява, особовий листок обліку кадрів з фотографією, автобіографія, копії документів про повну вищу освіту, копії диплома кандидата або доктора наук, копії атестата доцента або професора, посвідчення про підвищення кваліфікації не раніше 2012 р., список друкованих праць і винаходів за останні 5 років, завірених у встановленому порядку.

Документи надсилати або подавати особисто за адресою: кабінет 118, вул. Академічна, 20, м. Бережани, Тернопільська обл., 47501. тел. для довідок  (03548) 2-54-25.

Оголошення опубліковано в газеті "Бережанське віче" від 23.09.2016р.

 

Програма розвитку ВП НУБІП України “Бережанський агротехнічний інститут” на 2016-2021 роки претендента на посаду директора заслуженого машинобудівника України, д.т.н., проф.. Павліського В.М.

Імплементація нового Закону України “Про вищу освіту” і Програми розвитку НУБіП України на 2015-2020 роки “Голосіївська ініціатива-2020” та “Ліцензійних умов продовження освітньої діяльності закладів освіти” вимагають розробки програми розвитку інституту з врахуванням поєднання освіти з наукою та виробництвом і попереднього нашого досвіду освітньої наукової діяльності для підготовки висококваліфікованих фахівців і наукових кадрів вищої кваліфікації.

Основним завданням інституту є освітня діяльність та виховання студентської молоді, здійснення яких можливе тільки за наявності необхідного контингенту студентів, обумовленого виконанням ліцензійного обсягу їх прийому. Тому цей показник є основою для розвитку інституту і залежить в першу чергу від престижу навчального закладу в регіоні, який визначається рівнем наукової, навчально-виховної, міжнародної та виробничої діяльності, а також рівнем профорієнтаційної роботи.

Профорієнтаційна робота інституту вимагає таких корінних змін: введення спеціалізацій зі всіх діючих спеціальностей і відкриття нових необхідних спеціальностей; підвищення престижу навчального закладу своєю діяльністю; організація постійно діючих безплатних курсів для підготовки учнів до незалежного оцінювання знань; методичний супровід сільських укрупнених шкіл; постійний зв’язок з ними у всіх видах їх діяльності; матеріальне і моральне стимулювання профорієнтаційної роботи науково-педагогічних працівників (НПП).

Науково-педагогічний персонал повинен бути сформований згідно з  діючими кадровими вимогами, як за кількістю кандидатів і докторів наук, так і за рівнем її професійної і наукової діяльності, яка вимагає суттєвого покращення. Тому необхідно розробити заходи для покращення кадрового забезпечення і підвищення рівня професійної та наукової активності НПП.

Навчально-лабораторна і навчально-технічна бази за кількістю об’єктів відповідає ліцензійним умовам, але вимагає оновлення і розвитку відповідно до спеціальностей. Тому споруджуються три теплиці розміром 6x6 метрів, ремонтується грибниця, обладнуються лекційні аудиторії сучасною інформаційно-комунікаційною технікою. Необхідно розробити програму оновлення матеріально-технічної бази.

Сторінка 1 із 3

Державні інституції


Urad

БАТІ