A
A
A
 
Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  

Нормативні документи інституту

 УСТАНОВЧІ

Положення про ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

Пложення про вчену раду інституту

Пложення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

Колективний договір на 2014-2018р.р.

 Положення про проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників (чинне)

 


 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

  Про організацію навчального процесу в НУБіП України

Положення про організацію освітнього процесу ВП НУБіП України "БАТІ"

 Положення про екзамени та заліки 

  Положення про екзаменаційну комісію

 Положення про виконання курсового та дипломного проектування 

 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

Про формування вибіркової складової навчальних планів підготовки фахівців та відбору студентів для вивчення вибіркових дисципліни

 Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників 2017-2018 н.р. 

 Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників 

  Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти

  Правила призначення академічних стипендій у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

  Положення про організацію індивідуального навчання студентів у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

  Про академічну доброчесність ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

 


 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Положення про наукову діяльність та порядок виконання ініціативних кафедральних науково-дослідних робіт 

 Положенння про науково-технічну раду 


 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

  Положення про студентське самоврядування

 

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


Корисні посилання

БАТІ

БАТІ