GERB BATI 12 small
Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  

ГРАФІК

навчального процесу студентів факультету

економіки і природокористування

заочна форма навчання  осінь – 2017р. 

Курс

Група

Заліково-екзаменаційна сесія

Державний іспит

Захист дипломної роботи

І курс

Екз-11,Оз-11

  02.10 – 16.10

   

ІІ курс

Екз-21,Оз-21

16.10 – 30.10

   

ІІІ курс

Екз-31

09.10 – 28.10

   

Оз-31

 09.10 – 28.10

   

ІV курс

Екз-41

23.10 – 11.11

   

Екз-42

23.10-  11.11

   

Оз-41

23.10 – 11.11

   

V курс

Екз-51,52СКн.н.

25.09 - 14.10

15.01-17.01.18

23.01-25.01.18

Оз -51,52СКн.н.

25.09 - 14.10

15.01-17.01.18

23.01-25.01.18

VІ курс

Екз-61М

 06.11 - 25.11

   

Екз-71СП

   

11.12-12.12.17

 Оз-71СП

   

12.12.17

 

Еоз – 11

  02.10 – 16.10

   
 

Еоз - 21

 16.10 - 30.10

   
 

Еоз – 31

  23.10 – 11.11

   
 

Еоз - 41

  23.10 – 11.11

   
 

Еоз – 51,53СК

 

16.01.18

25.01.18

В Україні щорічно нераціонально використовується біля 60 млн. тонн соломи і стебел зернових культур із яких можна виробляти біогаз. Ця біомаса не є конкурентною при виробництві харчових і кормових продуктів, і має високий вміст сухої органічної речовини. Але використання соломи і стебел для виробництва біогазу стримується порівняно низьким ступенем їх розщеплення, що обумовлено особливістю будови стінок клітин. Цей суттєвий недолік можна усунути завдяки попередній підготовці соломи і стебел до бродіння. Поки що ця підготовка соломи економічно не вигідна. Крім цього солома і стебла зернових мають низьку об’ємну вагу і тому їх переробка є не ефективною, через великі витрати на збирання, пресування, перевезення, складування і зберігання.

Над вирішенням цих проблем працюють вчені Бережанського агротехнічного інституту. Нами пропонується виробництво спеціальних універсальних пелет із соломи зернових культур, які придатні для виробництва біогазу, відгодівлі та підстилки сільськогосподарських тварин і для спалювання у котлах і печах.

Універсальні пелети повинні виготовлятися безпосередньо на полі, при цьому знижуються усі витрати на збирання, пресування, перевезення, складування і зберігання. При цьому об’ємна маса 1 м3 пелет в 3-5 разів є більшою,  ніж 1 м3 пресованої соломи, завдяки високій об’ємній вазі.

Протягом двадцяти років ми займалися вирішенням цих проблем і розробили лабораторну технологію, яка повністю задовольняє вимоги до виготовлення солом’яних пелет.

Виробництво пелет здійснюється завдяки двох технологічних операцій. Першою з них є спеціальне подрібнення соломи, яке робить її придатною для пелетування. Друга операція – це саме пелетування з добавкою різних природних полімерів та інших компонентів.

Виробництво пелет може здійснюватися  безпосередньо на полі після зернозбирального комбайну. Для цього придатний пелетувальний комбайн фірми KRONE premos 5000 (КРОНЕ премос 5000).

Цей комбайн вже випробуваний і його дуже легко модернізувати при незначних змінах пелетуючого агрегату.  Потужність його 354 к.с. Вартість його буде 250 тис. євро. Продуктивність не менше ніж 5 тонн за 1 годину. Такі комбайни можна замовити для України з модифікованим пелетуючим агрегатом виготовленим за нашими конструктивними змінами. Таких комбайнів Україні потрібно не менше ніж 5000 штук.

Виробництво пелет повинно базуватися не тільки на соломі і стеблах, але й на багаторічних травах і  дикоростучих рослинах, що ростуть на перелогових і неуживаних землях. Ці пелети за теплотворною здатністю містять 19-21 мДж/кг енергії на 1 кг, що третину менше від теплотворній здатності   високоякісного антрациту (33-35 мДж/кг). Але при цьому, це робиться не в забої, не в шахті глибоко під землею, де на кожен 1 млн. тонн вугілля приходиться 3-5 смертей.

Ми співпрацюємо з фірмою SNOW Leopard Projects GmbH по впровадженні цієї технології  у Тов «Колос» Біляївського району Одеської області.

Із 1 тонни пресованої соломи можна отримати 189 м3 біометану, а з 1 тонни солом’яних пелет можна отримати 275 м3 біометану. Це у 1,46 (≈1,5) рази більше.

Наші розрахунки показали, що вартість 1 тонни пелет порівняно із 1 т пресованої соломи практично однакова. Але при цьому менші затрати на збирання, пресування, перевезення, складування і зберігання. З кожного 1м3 метану ми одержуємо 4 кВт-год електричної і 4 кВт-год теплової енергії завдяки наявності у комплексі біогазового заводу блочної теплової електростанції. Особливе  значення для держави буде мати електрична енергія, так як американські автомобільні фірми будують величезний цех для виробництва акумуляторних батарей для електромобілів.

Теплова енергія, яка виробляється у блочній електростанції йде як на підігрів біогазового реактора так і на опалення приміщень тваринницьких ферм теплиць, водойм для вирощування риби, а також на виробництво холоду в холодильних приміщеннях і для сушильних камер.

Супутньою продукцією при виробництві біогазу є погазований шлам –  це високоефективне органо-мінералізоване добриво, яке у свою чергу за допомогою шнекових пресів розділяється на рідке і вологе (глино подібне). Волога фаза погазованого шламу сушиться і з нього виробляється сипуче і гранульоване добриво, а з відсівів – паливні гранули для спалювання у котлах.

1 тонна органо-мінералізованого добрива заміняє 40-60 тонн добрива. Це дає змогу перейти на виробництво екологічно чистих харчових продуктів, які забезпечують здоров’я і довголіття людей. Вартість таких продуктів у 3-5 разів вища від звичайних. Такі пелети із соломи і стебел у біогазових установках можуть використовуватися і як моносубстрат, так і у (поєднанні) разом з  різними відходами (гній тварин), які багаті азотом.

В Україні, завдяки щорічному збору понад 60 млн. тонн зерна і в майбутньому – 80 млн. тонн, може працювати від 2 до 3 біогазових установок потужністю 2-3 МВт-год енергії Таким чином Україна може мати стільки біометану скільки вона зараз видобуває природного газу – до 20 млрд. м3. Сільське господарство може виробити 30-40 млн. тонн сипучих і гранульованих органо-мінералізованих добрив, і завдяки цьому скоротиться виробництво мінеральних добрив. Будівництво біогазових установок буде сприяти розвитку енергетичного машинобудування та збільшенню робочих місць. Інфраструктура однієї біогазової установки може забезпечити біля 300 робочих місць. Сільське господарство із споживача енергій перетвориться у її виробника.

 

Студенти Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанського агротехнічного інституту» мають чудову можливість пройти стажування/літню практику за кордоном за своєю спеціальністю і одночасно удосконалити знання іноземної мови. Під час стажування студенти не тільки розширюють набуті знання й вдосконалюють практичні навички, але й знайомляться з культурою іншої країни, з методами ведення пацієнтів у клініках і, нарешті, зав’язують знайомства зі своїми колегами з різних куточків світу.

Всі програми стажування розраховані на те, щоб майбутні фахівці отримали необхідні знання і досвід для впровадження його потім в своїй діяльності на батьківщині.

На сьогоднішній день у ВП НУБіП України «БАТІ» діють наступні програми стажувань:

1. Стажування студентів за програмою Agrimpuls.

Agrimpuls є підрозділом швейцарського фермерського Союзу. Метою практики є сприяння інтеграції національної аграрної освіти до світового освітнього простору на основі закріплення теоретичних знань студентів та вивчення практичного досвіду ведення сільського господарства; оволодіння студентами передовими технологіями вирощування, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції; вивчення досвіду застосування сучасної техніки та набуття практичних навичок роботи з нею.

Відбір студентів для проходження практики за кордоном проводився на конкурсній основі. До участі у конкурсному відборі допускалися студенти 2-3 курсів 

2. Стажування студентів у німеччині за прграмою ZAV.

Державна програма, яка дає можливість студентам очної форми навчання впродовж літніх і зимових канікул жити і працювати в Німеччині.

3. Стажування студентів у Австрії.

Програма стажування в Австрії дозволяє здійснювати діяльність у різних сферах сільськог-господарства.

4. Стажування студентів у Польщі.

Програма стажування  дає можливість студентам   поїхати на практикі під час літніх канікул зі збирання та сортування різних фруктів (в основному, ягід) або овочів.

З 2 листопада 2016р. по 16 листопада 2016р. в Бережанському агротехнічному інституті проводилося соціологічне опитування, яке ставило за мету визначити ціннісні орієнтири сучасної молоді. 

В опитування взяли участь 101 студент денної форми навчання. 

Вам пропонується інфографіка із загального розділу анкети:

В анкетуванні взяли участь: 44 - жінки, 59 - чоловіків

 

  Розподіл учасників опитування за напрямками підготовки: технічний напрям - 32, природничий - 34, економічний - 35.

 

Інші результати розподілу за рангами будуть опубліковані пізніше після

 

Сторінка 1 із 4

Ми в Facebook

Перейти на офіційну сторінку


Державні інституції


Urad

БАТІ