Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

       
A
A
A

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Вченої ради ВП НУБіП України

«Бережанський агротехнічний інститут»,

доктор економічних наук, професор

__________________ Жибак М.М.

________________2018 р.

 

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

ВП НУБІП УКРАЇНИ «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

НА 2018 – 2019 Н.Р.

 


Засідання Вченої ради № 1 (30.08.2018 р.)

1.1 Про підсумки діяльності інституту за 2017/2018 навчальний рік та завдання на наступний навчальний рік.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

1.2 Про стан та основні завдання навчальної та наукової роботи.

Доповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.

1.3 Про готовність матеріальної бази інституту до нового навчального року.

Доповідач: заступник директора з навчально-науково-виробничих питань розвитку та адміністративно-господарської діяльності, к.т.н., доц. Матвіїшин П.В.

1.4 Про фінансовий стан інституту.               

Доповідач: головний бухгалтер інституту Мигдаль Д.М.

1.5 Про затвердження плану роботи Вченої ради інституту на 2018/2019 н.р.

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

1.6 Різне.    

        


 

Засідання Вченої ради № 2 (14.09. 2018 р.)

2.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

2.2 Про зміни в структурі інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

2.3 Присвоєння вчених звань (таємне голосування).

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

2.4 Різне.             


 

Засідання Вченої ради № 3 (18.10.2018 р.)

3.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.                 

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

3.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Машиновикористання та технологій в с.г.» за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.

3.3 Про роботу бібліотеки інституту.

Доповідач: зав. бібліотекою Трач Н.М.

3.4 Різне.


 

Засідання Вченої ради № 4 (22.11.2018 р.)

4.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.                 

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

4.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Обліку і аудиту» за ініціативною науковою тематикою.                    

Доповідач від кафедри.

 

4.3 Стан культурно-виховної роботи та організація роботи студентського самоврядування в інституті.

Доповідачі: завідувач відділу гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст. викл. Зайчук В.М.;

голова студентської ради.

4.4 Різне. 


 

Засідання Вченої ради № 5 (20.12.2018 р.)

5.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

5.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Інформаційних технологій та вищої математики» за ініціативною науковою тематикою.               

Доповідач від кафедри.

5.3 Про навчально-науково-інноваційну роботу в інституті за 2018 р.                

Доповідач: зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., доц. Судомир С.М.

5.4 Різне.


Засідання Вченої ради № 6 (24.01.2019 р.)

6.1 Про підсумки діяльності за семестр та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

6.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Загальноінженерної підготовки» за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.

6.3 Про підсумки навчальної та методичної роботи за І-й семестр 2018/2019 н.р.         

Доповідачі: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.;

зав. навчальним відділом, к.е.н., доц. Христенко Г.М.

6.4 Про фінансовий стан інституту.               

Доповідач: головний бухгалтер інституту Мигдаль Д.М.

6.5 Різне.


Засідання Вченої ради № 7 (21.02.2019 р.)

7.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.                 

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

7.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Енергетичних машин та технічного сервісу в АПК» за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.

7.3 Про організацію та перспективи освітнього процесу на факультеті економіки і природокористування.                 

Доповідач: декан факультету, к.е.н., доц. Ярема Л.В.

7.4 Різне.


Засідання Вченої ради № 8 (21.03.2019 р.)

8.1Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

 

8.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Економіки підприємства» за ініціативною науковою тематикою.                    

Доповідач від кафедри.

8.3 Про організацію та перспективи освітнього процесу на агроінженерному факультеті.

Доповідач: декан факультету, к.т.н., доц. Чвартацький І.І.

8.4 Про студентську наукову роботу.            

Доповідач: провідний фахівець з наукової роботи студентів відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, к.т.н., доц. Фльонц І.В.

8.5 Різне.             


Засідання Вченої ради № 9 (30.04.2019 р.)

9.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

9.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Лісового і садово-паркового господарства» за ініціативною науковою тематикою.              

Доповідач від кафедри.

9.3  Про організацію та перспективи освітнього процесу на факультеті енергетики, автоматики та нергозбереження.

Доповідач: декан факультету, к.т.н., доц. Бунько В.Я.

9.4 Різне. 


Засідання Вченої ради № 10 (23.05.2019 р.)

10.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.                 

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

10.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Гуманітарних дисциплін» за ініціативною науковою тематикою.                    

Доповідач від кафедри.

10.3 Про навчально-виробничу діяльність та стан практичної і курсової підготовки.                

Доповідач: зав. підрозділу навчально-виробничої діяльність та професійно-технічної освіти, к.т.н., доц. Логуш І.В.

10.4 Про міжнародну діяльність інституту: сьогодення, перспективи розвитку.

Доповідач: координатор міжнародних програм, к.т.н., доц. Фльонц О.В.

10.5     Різне.


Засідання Вченої ради № 11 (20.06.2019 р.)

11.1 Про підсумки діяльності за семестр та поточні завдання інституту.              

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

11.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування» за ініціативною науковою тематикою.          

Доповідач від кафедри.

11.3 Підсумки навчальної і методичної роботи за ІІ-й семестр 2018/2019 н.р.

Доповідачі: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.

11.4 Про результати профорієнтаційної роботи.                    

Доповідачі: декани факультетів к.е.н., доц. Ярема Л.В., к.т.н., доц. Чвартацький І.О., к.т.н., доц. Бунько В.Я.

11.5 Про виконання плану роботи та рішень Вченої ради за 2018/2019 н.р.                     

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

11.6 Різне.

           


НА ЗАСІДАННЯХ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ТАКОЖ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:

  • Атестаційні справи викладачів інституту щодо рекомендацій з присвоєння вчених звань;
  • Обрання за конкурсом НПП відповідно до Закону України "Про вищу освіту";
  • Рекомендації до друку видань;
  • Рекомендації щодо затвердження наукових тем та призначення керівників і консультантів кандидатських і докторських робіт;
  • Акредитаційні та ліцензійні справи;
  • Затвердження навчальних планів та положень;
  • Зміни у навчальних планах;
  • Інші питання щодо діяльності інституту.

Примітка: дати та план роботи можуть уточнюватися!

 

Учений секретар                                      І. Федуняк  

 

 

Скорочення слів в українській мові регламентує державний стандарт України 3285-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».Норми стандарту є загальнообов’язковими. 

Використання скорочень запропонованих ВАК України, є винятком і обмежується текстами атестаційних справ ВАКу. Це зумовлене тим, що у ВАК України розроблено та впроваджено систему аналізу дисертаційних робіт, інформаційною базою якої є електронні варіанти документів атестаційних справ. Вводячи дані до певних файлів цієї бази, необхідно контролювати кількість уведених символів. Тому ВАК України вимагає скорочувати назви наукових ступенів інакше, ніж це встановлене держстандартом.

Скорочення, запропоновані ВАК України, застосовується для зручності введення даних  лише до бази даних ВАК України. (Лист першого заступника голови ВАК України від 24.03.05, № 02-76-05/947 Р. В. Бойка та директора Книжкової палати України М. І. Сенченка).

В усіх інших текстах необхідно керуватися загальнодержавним стандартом. 

При скороченні назв наукових ступенів такі основні скорочення:

кандидат – канд.;

доктор – д-р.;

доцент – доц.,

професор – проф.

У словах біологічних, психологічних, філологічних скорочення відбуваються відсіканням частини «-огічних».
Слова виховання, наука, спорт не скорочуються.           

Галузі науки
 Нормативні скорочення

фізико-математичних наук

  фіз.-мат. наук

хімічних наук

  хім. наук

біологічних наук

  біол. наук

геологічних наук

  геолог. наук

технічних наук

  техн. наук

сільськогосподарських наук

  с.-г. наук

історичних наук

  іст. наук

економічних наук

  екон. наук

філософських наук

  філос. наук

філологічних наук

  філол. наук

географічних наук

  географ. наук

юридичних наук

  юрид. наук

педагогічних наук

  пед. наук

медичних наук

  мед. наук

ветеринарних наук

  вет. наук

психологічних наук

  психол. наук

соціологічних наук

  соціол. наук

політичних наук

  політ. наук

з фізичного виховання і спорту

  з фіз. виховання і спорту

 edu program

Освітні програми - 2018


 

015.07 Професійна освіта (електротехніка та електромеханіка)

Освітній ступінь «Бакалавр»

  Освітня програма «Професійна освіта (електротехніка та електромеханіка)»


 

051 Економіка

Освітній ступінь «Бакалавр»

  Освітня програма «Економіка підприємства»

Освітній ступінь «Магістр»

  Освітня програма «Економіка»


 

071 Облік і оподаткування

Освітній ступінь «Бакалавр»

  Освітня програма «Облік і аудит»

Освітній ступінь «Магістр»

  Освітня програма «Облік і оподаткування»


 

073 Менеджмент

Освітній ступінь «Бакалавр»

  Освітня програма «Менеджмент»


 

101 Екологія

Освітній ступінь «Бакалавр»

  Освітня програма «Екологія»


 

133 Галузеве машинобудування

Освітній ступінь «Бакалавр»

  Освітня програма «Галузеве машинобудування»


 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітній ступінь «Бакалавр»

  Освітня програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітній ступінь «Магістр»

  Освітня програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»


 

206 Садово-паркове господарство

Освітній ступінь «Бакалавр»

  Освітня програма «Садово-паркове господарство»


 

208 Агроінженерія

Освітній ступінь «Бакалавр»

  Освітня програма «Агроінженерія»

Освітній ступінь «Магістр»

  Освітня програма «Агроінженерія»

 

 

Бережанський агротехнічний інститут надає наступні послуги:

 перевезення вантажів (ГАЗ 53, КАМАЗ)

 перевезення пасажирів (автобус - 42 місця, бус)

 тракторного парку (оранка, культивація)

 послуги екскаватора (розкопка, переміщення грунту)

 розпиловка тирсоплити, деревини

 виготовлення меблів

 послуги друку, ксерокорій, ламінування

 ремонт та пошиття одягу

 послуги студентської їдальні

 складання проектів та виконання робіт по озелененню приватних садиб, промислових площ та приміщень

 реалізація декоративного посадкового матеріалу (туї, самшит, ялина, спірея та інших саджанців деревних та чагарникових порід)

За довідками звертатися за телефоном: 2-23-53, 0677061653, 2-38-11, 0673520801, 2-23-09

 

Назва курсів підготовки Вартість підготовки, грн.

Денна форма навчання,

Зоачна форма навчання,

Інші категорії (місто, стажування за кордоном)
Тракторист 500   2600
Електрогазозварник 500 500 800
Коваль ручного кування 500 500 800
Водій «В» 2500   2500
Водій «С» 2800   2800
Водій «В», «С» 5300   5300
Оператор комп’ютерного набору 400 400 700
Робітник фермерського господарства 500   800
Продавець продовольчих товарів 400   700
«Лаборант хімічного аналізу» 300 300  
«Секретар керівника (організації, підприємства, установи)» 300 300  
«Квітникар» 300 300  
«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 500    
«Електромонтажник силових мереж та електроустаткування» 500    
«Бджоляр» 400    
Кравець 500   1500

Сторінка 1 із 5

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


Корисні посилання

БАТІ

БАТІ