GERB BATI 12 small

ВП НУБіП України "БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ІНСТИТУТУ

  (03548) 2-54-25, 2-48-08  E-mail:  vstup_bati@ukr.net    відповідальному секретарю

Ми здійснюємо підготовку фахівців зі спеціальностей

051 - ЕКОНОМІКА
071 - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
101 - ЕКОЛОГІЯ
133 - ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
206 - САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО
208 - АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Підготовку "Магістрів" та "Бакалаврів" проводять

Запрошення на навчання до інституту

Запрошуємо на навчання

до Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України 

"Бережанський агротехнічний інститут"

  Перелік ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги державне замовлення на 2017-2018 н.р.

Галузь знань Ліцензовані обсяги
Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання
СТУПІНЬ МАГІСТРА
051 Економіка 25 35
071 Облік і оподаткування 25 0
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 50 20
208 Агроінженерія 50 20
СТУПІНЬ БАКАЛАВРА
051 Економіка 40 100
071 Облік і оподаткування 60 60
101 Екологія 30 30
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 75 100
206 Садово-паркове господарство 30 30
208 Агроінженерія 75 100
СТУПІНЬ БАКАЛАВРА (із скороченим терміном навчання)
051 Економіка 40 100
071 Облік і оподаткування 60 60
101 Екологія 30 30
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 75 100
206 Садово-паркове господарство 30 30
208 Агроінженерія 75 100


БАКАЛАВР

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти  

Спеціальності підготовки бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі
Назва Код
Економіка 051 1. Українська мова та література 100
2. Історія України 100
3. Математика / географія 100

Облік і оподаткування

071 1. Українська мова та література 100
2. Історія України 100
3. Математика / географія 100
Екологія 101 1. Українська мова та література 100
2. Біологія 100
3. Історія України / географія 100
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141 1. Українська мова та література 100
2. Математика 100
3. Історія України / фізика 100
Садово-паркове господарство 206 1. Українська мова та література 100
2. Біологія 100
3. Історія України / географія 100
Агроінженерія 208 1. Українська мова та література 100
2. Математика 100
3. Історія України / фізика 100

 

Відео про інститут

 

Ми в Facebook

Перейти на офіційну сторінку


Інформер погоди

Державні інституції


Urad

БАТІ